Elfelejtett jelszó
Híreink
 

Jogszabályi változás

Az Országgyűlés a 2015. évi CXXXVII. törvénnyel módosította a hatályban lévő fogyasztóvédelmi törvényt. A módosítások 2015. szeptember 11-től ellenőrizheti a Fogyasztóvédelem.

A webáruház köteles a fogyasztót tájékoztatni (pl. az ÁSZF-ben):

 • a székhelyéről
 • a panaszügyintézés helyéről (amennyiben ez nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével)
 • a panaszkezelés módjáról
 • az üzemeltető vállalkozás levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról - amelyeken panaszkezeléssel foglalkoznak

  A tájékoztatásnak szólnia kell a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségéről és tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületek listája elérhető a Békéltető Testületek honlapján.

  A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni az Általános Szerződési Feltételekben. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén a tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

  Ezen felül tájékoztatni kell a fogyasztót a vállalkozás békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29.§ (11) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségéről:

  "(11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki."

  (12) A (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.

  A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén a tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni. A törvény kötelezővé teszi a vállalkozás képviselője személyes megjelenését és együttműködési kötelezettségét a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testület eljárásaiban. Ha a vállalkozás nem képviselteti magát békéltető testület előtt, megsérti az együttműködési kötelezettséget, a hatóság bírságot szab ki. A bírság kiszabásától nem lehet eltekinteni.