Jelen dokumentum tartalmazza az Onlinex Solutions Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em 7., adószám: 26701581-1-04, cégjegyzékszám: 04-09-014868), mint szolgáltató (a továbbiakban: "Superwebáruház") által üzemeltetett www.superwebaruhaz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: "Honlap") keresztül elérhető szolgáltatás Felhasználó általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: "ÁSZF").

Jelen ÁSZF a Superwebáruház valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására (a továbbiakban: "Szolgáltatás") vonatkozik és érvényes.

Felhasználónak minősül a Szolgáltatást igénybe vevő jogi személy vagy egyéni vállalkozó. A Szolgáltatás használata fogyasztónak minősülő természetes személy számára nem engedélyezett, tekintve, hogy a webáruházak üzemeltetése valamilyen vállalkozási forma keretében, vagy egyéni vállalkozóként lehetséges.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Superwebáruház nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Superwebáruház semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Superwebáruház

Név: Onlinex Solutions Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em 7.
Cégjegyzékszám: 04-09-014868
Adószám: 26701581-1-04
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000000-84083878
E-mail cím: contact@superwebaruhaz.hu

A honlapon elérhető szolgáltatás

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltatás tárgya és célja, hogy a Felhasználó számára a Superwebáruház webáruház és tartalomkezelő rendszert biztosít (a továbbiakban: Webáruház), melyen a Felhasználó bemutathatja vállalkozását és értékesítheti termékeit.

A Szolgálatást az a Felhasználó veheti igénybe, aki:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet képviselője;
 • a saját vagy a képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatok és elérhetőségek megadásával regisztrál;
 • a mindenkor hatályban lévő törvényi szabályozás alapján jogosult webáruház üzemeltetésére.

A Szolgáltatás egyes elemei külön díj fizetése nélkül, más kiegészítő szolgáltatások külön díj fizetésével vehetőek igénybe.

Külön díj fizetése nélkül vehető igénybe a Honlapon ingyenes csomagként feltüntetett Szolgáltatás, a csomaghoz külön feltüntetett, Webáruházhoz kapcsolódó funkciókkal.

Díj fizetése mellett vehető igénybe a Honlapon havidíjas csomagként feltüntetett Szolgáltatások, a csomagokhoz külön feltüntetett, Webáruházhoz kapcsolódó funkciókkal.

A havidíjas csomagokban az ingyenes webáruházhoz kapcsolódó funkciókon felül további, a Honlapon feltüntetett funkciók vehetőek igénybe.

A havidíjas csomagokban további egyszeri, vagy havidíj fizetésével vehető igénybe:

 • a Webáruházhoz kapcsolódó HTTPS kapcsolat biztosítása: a Webáruház titkosított kapcsolaton keresztüli megjelenítését biztosítja SSL tanúsítvány használatával.
 • Nyitólapi kiemelt hír (slider): Superwebáruház bannert (reklámot) készít és tölt fel a Webáruház a nyitólapi kiemelt hírek modulba.
 • GLS integráció: Csomagcímke nyomtatás és GLS csomagfeladás a Webáruháza admin felületéről. 
 • Clearadmin regisztráció: a Webáruház összekapcsolása a Clearadmin számlázó programmal.
 • Naturasoft integráció: a Webáruház összekapcsolása a Naturasoft számlázó programmal.
 • Nagyker mód funkció:  Nagykereskedelmi tevékenységre optimalizált webáruház működés.
 • Számlázz.hu integráció: Összekötés a szamlazz.hu számlázó rendszerével.
 • Okosugyvitel integráció: Összekötés az Okosügyvitel rendszerével.
 • Egyedi árak aktiválása funkció: egyedi árak feltöltését és kezelését biztosító funkció.
 • CIB bankkártyás fizetés funkció: bankkártyás fizetés a CIB Ecommercen keresztük.
 • SimplePay elektronikus fizetés funkció: bankkártyás fizetés a SimplePay rendszerén keresztül.

Az egyes funkciók részletes leírását a Honlapon elhelyezett tájékoztatások tartalmazzák.

Az egyes funkciók megrendelése a Webáruház admin felületén belül lehetséges.

A Szolgáltatás igénybevételének menete

A Honlapon keresztül Szolgáltatás csak regisztrált Felhasználók számára lehetséges. A regisztrációra a Honlap "Kipróbálom" gombjára kattintva van lehetőség.
A "Kipróbálom" gomb megnyomását követően Felhasználó két lehetőség közül választhat:

 • emailben kéri a Webáruház demo verzióját,
 • vagy tényleges regisztrációt hajt végre.

Demo verzió esetén a Webáruház nem kerül nyilvánosan publikálásra az interneten (a webáruház elérési URL-jét csak a Felhasználó kapja meg), amit a megtekintést követően élesíthet.
Tényleges regisztráció esetén a regisztráció az alábbi lépésekkel történik:

 • a regisztrációs felületen található, kötelezően kitöltendő adatok megadása,
 • az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása,
 • a "Tovább" gomb megnyomása,
 • az automatikusan küldött emailben található jelszó és felhasználónév használatával a regisztráció aktiválása.

A regisztráció során különös figyelmet kell fordítani:

 • az adatok pontos megadására,
 • a Webáruház nevének körültekintő kiválasztására (tekintve, hogy ez a későbbiekben csak a Superwebáruház által módosítható).
 • Felnőtt tartalomnak minősülő termékeket (erotikus, fegyver, stb.), alkoholt, dohányárut forgalmazó Webáruházak létrehozása csak havidíjas csomag használatával engedélyezett
 • Tüzifa árusítása egyetlen webáruházunkban sem engedélyezett

Felhasználónak a "Tovább" gomb megnyomásáig bármikor lehetősége van adatait módosítani, a regisztráció véglegesítésére a "Tovább" gomb megnyomásával kerül sor. A regisztráció véglegesítését követően az adatok - ide nem értve a Webáruház elnevezése adatot -  módosítására a Webáruház admin felületén keresztül van lehetőség.

Ingyenes szolgáltatási csomag igénybe vétele

Ingyenes szolgáltatási csomag a regisztrációval vehető igénybe. A regisztrációt követően a megadott Webáruház névvel létrejön az interneten publikált, azaz az interneten ténylegesen elérhető superwebaruhaz.hu aldomainnel rendelkező, Superwebáruház által meghatározot egységes arculati és design elemekkel rendelkező Webáruház.
Felhasználó a Webáruházat tartalommal (pl.: termékek, árak, fizetési, szállítási feltételek, egyedi arculati elemekkel) a Webáruház admin felületében található tájékoztatások segítéségével tudja feltölteni.
A Webáruház működésének, vásárlások sikeres lebonyolításának feltétele a Webáruház tartalommal való feltöltése és a vevők oldalra irányítása a Felhasználó által.

Havidíjas szolgáltatási csomag megrendelése

Havidíjas csomagra a Webáruház admin felületén a "Szolgáltatás/Szolgáltatási csomagok" menüpont alatt válthat át Felhasználó.

A megrendelés érdekében az adott csomag mellett található "Átváltok erre" gombra kell kattintani.

Az "Átváltok erre" gomb megnyomását követően automatikusan felugró ablakban meg kell erősíteni az átváltási szándékot.

A havidíjas szolgáltatási csomag aktiválásának feltétele, hogy Felhasználó egyenlegén legyen elérhető a szolgáltatási csomag díjszabásának megfelelő mennyiségű fedezet. Fedezet hiányában a Felhasználó köteles egyenlegét feltölteni.

Havidíjas csomagról ingyenes csomagba, vagy nagyobb csomagból kisebbre nem lehet váltani.

Az egyenleg feltöltésére banki átutalással, vagy PayPal fizetéssel van mód.

Külön díj fizetésével igénybe vehető funkciók megrendelése

Külön díjért igénybe vehető funkciót a Webáruház admin felületén a "Szolgáltatás/Extra szolgáltatások" menüpont alatt rendelhet meg Felhasználó.

A megrendelés érdekében az adott funkció mellett található "Megrendelés", vagy "Részletek" gombra kell kattintani. Egyes funkciók esetében szükség van a funkció aktiválásához szükséges adatok megadására.

A funkció aktiválásának feltétele, hogy Felhasználó egyenlegén legyen elérhető a funkció díjszabásának megfelelő mennyiségű fedezet. Fedezet hiányában a Felhasználó köteles egyenlegét feltölteni.

Az egyenleg feltöltésére banki átutalással, vagy PayPal fizetéssel van mód.

A létrejövő szerződésre vonatkozó általános szabályok

A regisztrációval, a havidíjas szolgáltatás megrendelésével, vagy a külön funkció megrendelésével kapcsolatos szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Felhasználó a szerződést az ÁSZF szerződés felmondása szabályai szerint szüntetheti meg.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Felhasználó vállalja, hogy webáruház üzemeletetése esetén az általa megadott üzemeltetői adatokat a Superwebáruház ellenőrizheti, aláírási címpéldány vagy vállalkozói igazolvány bekérésével. Külföldi üzemeltető esetén ezen iratok megfelelőjét lefordítva (OFFI hiteles fordítás) bocsátja a Superwebáruház rendelkezésére. Visszajelzés hiányában a Superwebáruház az áruház működését felfüggesztheti vagy törölheti.

Superwebáruházat a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

Superwebáruház a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy:

 • Webáruház üzemeltetéséhez kialakított egységes weboldal felületet, valamint tartalom kezelési rendszert biztosítson az adott szolgáltatási csomaghoz tartozó teljesítési feltételek, paraméterek szerint,
 • a Webáruház megfelelő internetkapcsolattal rendelkező asztali számítógépen és mobil platformon keresztül is elérhető legyen az ajánlott böngészőkön,
 • a szolgáltatási csomaghoz tartozó funkciók elérhetőek és rendeltetésüknek megfelelően használhatóak legyenek.

Superwebáruház nem vállal felelősséget:

 • a Webáruház tartalmainak kezeléséért, egyedi arculati elemek feltöltéséért,
 • akár a Felhasználó, akár más személynél jelentkező internetszolgáltatás hibájából fakadó szolgáltatás kiesésért,
 • olyan szolgáltatáselemek, funkciók (így különösen az integrált számlázó programok, futárszolgálati rendszerek, banki fizetési felületek, árösszehasonlító oldalak) megfelelő működéséért, amelyeket nem Superwebáruház, hanem 3. személy nyújt és amelyek működésére Superwebáruháznak nincsen ráhatása,
 • az olyan magatartásokért, amelyek Felhasználó magatartására vezethetőek vissza,
 • Felhasználónak a webáruházon keresztül tanúsított magatartásáért, értékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenységéért.

Felhasználó a Honlapot és Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Superwebáruház nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Felhasználó felelőssége a Webáruházhoz szükséges jogi dokumentumok, így különösen az általános szerződési feltételek és az adatkezelési tájékoztató elkészítése.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során Superwebáruház, vagy harmadik személyek személyiségi jogait, szerzői jogait, vagy más jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Superwebáruház teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Superwebáruház nem vállal felelősséget.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Superwebáruházat.

Egyik fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Superwebáruház bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban alvállalkozót, közreműködőt igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, minta azt maga végezte volna.

A megfelelő Szolgáltatási csomag és funkciók kiválasztása, valamint a külön díjért igénybe vehető Webáruházhoz tartozó funkciók kiválasztása Felhasználó felelőssége.

Rendelkezésre állás

A Szolgáltató garantálja, hogy az általa szolgáltatott webáruház keretrendszer működését éves 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez legfeljebb évente 3.65 nap leállási lehetőséget biztosít a webáruház keretrendszer (superwebaruhaz.hu) szolgáltatása számára. Amennyiben a szolgáltató nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állást éves szinten, úgy a 3.65 napon felüli leállásokra vonatkoztatott részarányos bérleti díj összegét kompenzációként jóváírja a felhasználó egyenlegén, amennyiben előfizetéses csomagot használ.

Szolgáltatás díja, megfizetésének módja

Felhasználó a Szolgáltatás használatáért – ide nem értve az ingyenes szolgáltatási csomagot és az abban foglalt funkciókat – az adott szolgáltatási csomag, vagy funkció mellett a mindenkor hatályos díjszabásban foglaltak szerinti díjat megfizetni Superwebáruháznak.

A díj megfizetésére egyenleg feltöltésével van mód, az egyenleget banki átutalással, vagy PayPal fizetéssel lehet feltölteni. A banki átutalás leghamarabb a következő munkanapon kerül jóváírásra. Superwebáruház a díjat az egyenleg megterhelésével szedi be Felhasználótól. Az egyenleg feltöltésére Superwebáruház minimális összeget határozhat meg.

Superwebáruház az egyenlegen csak annyiban szerez rendelkezési jogot, amennyiben az a Szolgáltatás díjának rendezéséhez szükséges, azaz havonta fizetendő díj esetében az egyenleg terhére a szolgáltatás díját levonhatja.

Amennyiben az egyenlegen nem található megfelelő mértékű fedezet:

 • Superwebáruház az egyenleg feltöltésére hívja fel Felhasználót,
 • az egyenleg feltöltésének elmaradása esetén a szolgáltatási csomagot, vagy a funkció igénybevételi lehetőségét felfüggesztheti arra az időtartamra, amíg Felhasználó az egyenlegét nem tölti fel.
 • az egyenleg feltöltéséig ismételt feltöltéséig az oldal reklámfelületével a Szolgáltató rendelkezik és reklámokat jeleníthet meg

A megfizetett díjról Superwebáruház elektronikus számlát állít ki.

A szerződés felmondása esetén Superwebáruház az egyenlegen a pénzügyi elszámolást követően fennmaradó díjat banki átutalással vagy PayPalon (ha az előfizető is PayPalon fizetett) utalja át Felhasználó számára. A valamilyen promóció keretében, ajándékként a Superwebáruház által feltöltött összeg ilyen esetben nem kerül visszatérítésre.

A szolgáltatási díjak átlagos felhasználás esetére érvényesek. Nem minősül átlagos felhasználásnak, ha a Felhasználó által üzemeltetett webáruház havi átlagos oldalletöltéseinek száma meghaladja a napi 5000 alkalmat. A látogatottság meghatározására a Superwebáruház staisztikái az irányadók.

Felmondási szabályok

Superwebáruház általi felmondás

Superwebáruház jogosult a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, az ÁSZF alapján létrejött szerződést:

 • 30 napra indoklás nélkül rendes felmondással felmondani,
 • Felhasználó súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondani.

Felhasználó súlyos szerződésszegésének minősül különösen:

 • Szolgáltatási díj megfizetésének 60 napon keresztüli elmulasztása,
 • Superwebáruház, vagy 3. személyek jogainak személyiségi jog vagy szerzői jogi megsértése,
 • megtévesztésre alkalmas vagy megbotránkoztatást keltő információkat közzététele,
 • a Webáruház működésével kapcsolatos jogszabályi előírások (így különösen az elektronikus kereskedelemre és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok) megsértése,
 • Webáruház látogatóinak és Felhasználóinak megtévesztése, vagy megkárosítása,
 • olyan webáruház létrehozása, amelyet az ÁSZF kifejezetten tilt,
 • erőszakos, uszító tartalomnak a Webáruházon keresztüli megjelentetése
 • a Superwebáruház vagy annak üzemeltetője, az OnlineX Solutions Kft. jó hírnevét rontó tartalom megjelentetése,
 • a webáruházzal kapcsolatos olyan vásárlói panaszok, melyek sértik a Superwebáruház vagy annak üzemeltetője, az OnlineX Solutions Kft. jó hírnevét,
 • regisztráció során más személy adatainak megadása, vagy hamis adatok megadása.
 • a Felhasználó által folytatott olyan tevékenység, vagy szerverre feltöltött tartalom, illetve az azok által más felhasználók irányából tapasztalható olyan tevékenység, amely veszélyezteti a Szolgáltató szerverének működését, különös tekinetel az átlagosnál nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is.

Superwebáruház jogosult a Felhasználó által létrehozott webáruházat törölni:

 • Felhasználó szerződésszegése esetén
 • Demo webáruházat 30 nap felhasználói inaktivitás után
 • Ingyenes csomagban lévő webáruházat 60 nap felhasználói inaktivitás után
 • Fizetős csomagban lévő webáruházat 60 nap díjnemfizetés után

Díjnemfizetés esetén a webáruház egyenlegén esetlegesen meglévő töredék összeg fedezi a 60 napos fenntartás (a havi díj fizetésének elmulasztása ill. a törlési dátuma között) díját, így ez az összeg visszatérítésre nem kerül.

Felhasználó általi felmondás

Felhasználó jogosult a szerződést bármikor indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani.

Felmondás esetén Superwebáruház azonnali hatállyal, de legkésőbb a felmondás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül intézkedik a Webáruház elérhetetlenné tétele és a feltöltött adatok törlése valamint a pénzügyi elszámolás érdekében.

Adatmentés lehetősége

A szerződés szolgáltatói oldalról történő megszüntetése esetén Superwebáruház lehetőséget biztosít a Felhasználó Webáruházhoz kapcsolódó adatainak mentésére, így különösen a termékadatok, egyedi árak, nagykereskedelmi árak adatainak mentésére. Az adatmentés érdekében Superwebáruház biztosítja a Felhasználó bejelentkezésének lehetőségét a Webáruház admin felületére a szerződés megszüntetésére okot adó körülményt (pl.: felmondás, vagy elállás) követően 20 napig (adatmentési időablak).

Az adatmentési időablak lejártát követően Superwebáruház a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően megőrzi a Szolgáltatás keretében kiállított számlákat, számviteli bizonylatokat, a Felhasználónak a Szolgáltatás keretében keletkezett adatait azonban törli.

Reklámozással kapcsolatos rendelkezések

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Superwebáruház az ingyenesen nyújtott szolgáltatásokon belül a Webáruház előre kialakított reklámfelületeivel szabadon rendelkezhet.

Superwebáruház a reklámfelületek hasznosítása keretében:

 • meghatározhatja a reklámfelületek nagyságát és mértékét,
 • általa kiválasztott termékeket és gazdasági szereplőket népszerűsítő reklámokat helyezhet el a reklámfelületen.

Havidíjas szolgáltatás esetén a reklámfelületekkel Felhasználó jogosult rendelkezni.

Tárhely szolgáltatással kapcsolatos speciális rendelkezések

Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Felhasználó felelősséggel tartozik az általa Superwebáruháznak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).

Ha a felhasználó webáruháza különösen nagy forgalmat generál, a Superwebaruhaz a rendszer működésének megőrzése céljából az adott webáruház elérését korlátozhatja.

Nem megfelelően megadott üzemeletetői adatok vagy a vásárlók megkárosításának gyanúja esetén a Superwebáruház a szolgáltatást részben vagy egészben korlátozhatja.

A Superwebáruház bizonyos termékkörök árusítását részben vagy egészben korlátozhatja.

Superwebáruház nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást, vagy a tárhelyszolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. A Felhasználó mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

A Felhasználó felhatalmazza a Superwebáruházat, hogy a szolgáltatás helyes működéséhez kapcsolódó diagnosztikai adatokhoz külső rendszereket vegyen igénybe illetve hozzáférjen az ezen rendszerekben tárolt adatokhoz, így pl. Google Analytics, Google Search Console, Google Ads.

A Felhasználó minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Superwebáruház nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Eker. tv. alapján Felhasználó minősül a Webáruházban elhelyezett tartalomért felelős szolgáltatónak.

Az Eker. alapján Superwebáruház a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül. Így az Eker. tv. szabályai szerint Superwebáruház nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által a Szolgáltatás keretében Superwebáruház tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért.  Amennyiben Superwebáruház az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha Superwebáruház az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el a Felhasználó által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat, tartalmat.

Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság Superwebáruház tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el Superwebáruház a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Superwebáruház az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintett Felhasználó, vagy, ha a tárol elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. Superwebáruház ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének.

Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi Superwebáruházat, ennek Superwebáruház a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában Superwebáruház nem felelős az érintett információ/elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.

Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintett tartalmakkal kapcsolatos, Superwebáruházzal szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Felhasználó köteles Superwebáruház helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Felhasználó az ilyen eljárások költségeit Superwebáruháznak köteles megtéríteni, illetve mindent elkövetni annak érdekében, hogy Superwebáruházat érdeksérelem ne érje.

Felhasználó a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa Superwebáruház adataiban okozott minden kárért.

Szavatosság

Jótállás

Superwebáruházat nem terheli jogszabályban előírt kötelező jótállás biztosításával kapcsolatos kötelezettség.

Kellékszavatosság

Felhasználó Superwebáruház hibás teljesítése esetén Superwebáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult a szolgáltatás átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A kellékszavatosságot kifejezetten azon hibák esetében lehet érvényesíteni, amelyek Superwebáruház által vállalt funkcionalitással kapcsolatosak. Hibának minősül különösen az, ha Superwebáruház által nyújtott Szolgáltatás nem teljesíti a Honlapon elérhető leírásokban vállalt funkcionalitást és ez igazolhatóan Superwebáruház tevékenységére vezethető vissza.

Superwebáruházat nem terheli felelősség az olyan hibákért, ami a Felhasználó tevékenységére, hibás konfigurációjára, a Felhasználó rendszerében fellépő hibára vezethető vissza.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Superwebáruházzal.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a szolgáltatástól - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Szavatossági igények érvényesítése

A Felhasználó közvetlenül Superwebáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Szavatossági igényeit a Felhasználó az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be és érvényesítheti, hibajavítási kérelem a Webáruház admin felületén keresztül is bejelenthet.

Változáskezelés

Superwebáruház jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.
Superwebáruház továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, illetve a Szolgáltatásban, előzetes figyelmeztetés nélkül, így különösen funkciókat megszüntessen, vagy módosítson, új funkciókat vezessen be, a havidíjas szolgáltatási csomagok tartalmát módosítsa, és a Webáruház arculatát módosítsa. Superwebáruház továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot, a Szolgáltatást más domain név alá helyezze át.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás módosítására csak az aktuálisan igénybe vett Szolgáltatásnál magasabb szolgáltatási szint választása esetén van lehetőség, azaz az alacsonyabb díjú, vagy ingyenes szolgáltatás választására Felhasználónak nincsen lehetősége.

Statisztikai célú adatgyűjtés

A Szolgáltatás keretében Superwebáruház a látogatásokról, forgalomról, felhasználói viselkedésről statisztikai adatokat gyűjt az esetleges hibák kijavítása, a minőség javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezeket az adatokat a vevők által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Adatfeldolgozási szerződés

Superwebáruház a szolgáltatás nyújtása során Felhasználó természetes személy ügyfeleinek személyes adatait dolgozza fel, azaz az adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti adatfeldolgozóként jár el. Az adatfeldolgozás tekintetében az ÁSZF adatfeldolgozási szerződésként is érvényesül, Superwebáruház és Felhasználó az adatfeldolgozással kapcsolatban a jelen pontban foglaltak szerint jár el.

Superwebáruház és Felhasználó az Infotv. rendelkezéseinek figyelembevételével gondoskodnak az adatfeldolgozások során az ügyfelek magánéletének tiszteletben tartásához való jogának, továbbá alapvető jogainak és szabadságjogainak védelméről.

Superwebáruház vállalja, hogy csak a jelen szerződési feltételekkel összhangban dolgozza fel a jelen pont szerinti személyes adatokat, amennyiben bármely oknál fogva nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, haladéktalanul tájékoztatja erről Felhasználót. Superwebáruház a kényelmi szolgáltatás esetében további adatfeldolgozóként veszi igénybe a www.superwebaruhaz.hu szerver hátterét biztosító a MikroVPS Kft.-t (Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A, email cím: support@mikrovps.hu). További adatfeldolgozót Superwebáruház csak Felhasználó kifejezett engedélyével vehet igénybe. További adatfeldolgozó igénybevétele esetén Superwebáruház az igénybe vett adatfeldolgozó tevékenységéért Felhasználó felé közvetlenül felel. Superwebáruház elfogadja és garantálja, hogy:

 • csak az adatok feldolgozására vonatkozó adatkezelési feltételekkel összhangban dolgozza fel a személyes adatokat; amennyiben bármely oknál fogva nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, haladéktalanul tájékoztatja erről az Felhasználót;
 • nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését;
 • az általa Felhasználó engedélyével igénybe vett további adatfeldolgozó a szerződési feltételekkel összhangban végzi majd adatfeldolgozási tevékenységét,
 • a személyes adatokkal önálló döntést nem hoz, az adatok kimentési lehetőségét az ÁSZF szerint biztosítja.

Amennyiben Felhasználó a személyes adatokat az ÁSZF szerint nem menti ki de az adatmentési időablak eltelt, Superwebáruház az adatokat visszaállíthatatlanul törli.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy Superwebáruház tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi email címen terjesztheti elő: contact@superwebaruhaz.hu
Superwebáruház a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Superwebáruház az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Superwebáruház és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Superwebáruházzal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Felhasználó is jogosult bírósági eljárás kezdeményezésére.
Felek a bírósági eljárás lefolytatására Superwebáruház székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Superwebáruház a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása Superwebáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció alapján a Felhasználó jogosult a saját Webáruháza reklámozása érdekében a superwebaruhaz.hu alatti aldomain használatára. Az aldomain ettől függetlenül Superwebáruház tulajdonában marad.

A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl Szolgáltatás mögötti szoftver, forráskód, védjegy és más szellemi alkotások Superwebáruház előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Superwebáruház fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://www.superwebaruhaz.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, Superwebáruház által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Superwebáruház adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Superwebáruház külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos Superwebáruház által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Superwebáruház adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. május 1.
 • Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: Letöltés (PDF)