Fogyasztóvédelmi kérdések 2017

Mint biztosan sokan hallottatok róla, 2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezése szerint,  webáruház üzemeltetéssel összefüggő ismételt jogsértés esetén a bírság összege 200 ezer forinttól indul.

Fontos hangsúlyozni, hogy ismételt jogsértésről van szó. Tehát, ha valamit elrontottunk, először valószínűleg figyelmeztetést kapunk, hogy milyen hiányosságokat kell pótolnunk. Ne várjuk meg ezt, próbáljunk meg már most minden szabályozásnak megfelelni! Ebben igyekszünk segíteni ezzel a szokottnál hosszabb cikkel.

Megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Fontos tudnunk, hogy 2016. december 31-i hatállyal megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg a fogyasztóvédelmi feladatkör, tehát a fogyasztók 2017. január 1-jétől a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
FONTOS:  ha korábban feltüntettük az Általános Szerződési Feltételekben, vagy a panaszkezelési szabályzatban Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, akkor azt aktualizáljuk.

Az üzemeltető adatai

Az első és legfontosabb dolog, hogy a webshopunkat üzemeltető vállalkozás adatait jól látható módon fel kell tüntetnünk. (A 2005. évi CLXXI. törvény 6§ tartalmazza, hogy mely adatokat kell közvetlenül, folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon, magyar nyelven közzétenni):

 • Az üzemeltető nevét, amennyiben nem természetes személy, képviselőjének a nevét,
 • Az üzemeltető lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,
 • Az üzemeltető elérhetőségét: rendszeresen használt email címét, telefonszámát
 • Amennyiben az üzemeltető tevékenysége nyilvántartásba/bejegyzésbe köteles, úgy a bejegyző hatóság/bíróság megnevezését, nyilvántartásba vételi számát,
 • Amennyiben az üzemeltető tevékenysége engedélyköteles, minősítéshez, akkreditációhoz kötött, a hatóság megnevezését, elérhetőségét, és az engedély számát,
 • A szabályozott szakmák (pl. gyógyászati segédeszköz-forgalmazó) esetében a jogszabályban előírt adatok
 • Ha van, akkor a magatartási kódex megnevezése és elérhetősége
 • Az üzemeltető adószámát,
 • Az üzemeltető cégjegyzékszámát és a kibocsátó cégbíróság megnevezését,
 • Az üzemeltető részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelyét, telephelyét valamint elérhetőségét.

Webáruház ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek

Mi az ÁSZF? Az online vásárlás során az eladó és a vásárló között szerződés jön létre. Ennek körülményeit, feltételeit az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) kell rögzítenünk. Az ÁSZF megléte minden webshop számára kötelező.

A webáruházat úgy kell kialakítani, hogy a regisztráció vagy a rendelés elküldésének előfeltétele legyen az ÁSZF olvasása, megértése, elfogadása.

Miről kell tájékoztatni az ÁSZF-ben a vásárlót?

 • A webáruházat üzemeltető vállalkozásunk fontosabb adatairól, elérhetőségeiről (a fentebb felsorolt üzemeltetői adatokat itt is fel kell tüntetni)
 • Részletesen tájékoztatni kell a vásárlót a webshop használatáról, a szerződéskötés és rendelés folyamatáról, azaz be kell mutatni a vásárlási folyamatot, kitérni a regisztrációra, megrendelés menetére, illetve arra, melyik az utolsó lépés a szerződés megkötése szempontjából.
 • Nagyon fontos, hogy pontosan definiáljuk, hogy mit tekintünk megkötött szerződésnek: a megrendelés leadásával, vagy az csak az áru kifizetésével jön létre a szerződés a felek között.
 • A szállítás módjairól, költségeiről és feltételeiről: megnevezve, hogy melyik futárcéggel szállítunk. Ha a pontos költséget nem lehet előre kiszámolni, fel kell tüntetnünk, hogy további költségek merülhetnek fel. Az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról is tájékoztatni kell a vásárlót. Nem elegendő pl. a szállító díjszabását csupán belinkelni, illetve a szállítás költségéről csak a regisztráció vagy a rendelési folyamat végén tájékoztatni a vásárlót! Vagy az ÁSZF-ben, vagy külön menüpontban, vagy az egyes vásárlási folyamatok közben értesülnie kell a vásárlónak minden felmerülő költségekről.
 • A fizetés feltételeiről: a fizetés lehetséges módjairól (bankkártyás, paypal, utánvét stb.), feltételeiről, költségeiről (pl. utánvét). A fizetés megtörténte előtt a kosár folyamatban külön-külön is érdemes feltüntetni az összegeket (Termékek ára, szállítás díja, fizetési mód díja, kedvezmények, stb.)
 • A teljesítés feltételeiről: a fizetésről, fuvarozásról, a teljesítési határidőkről, a termék átvételének a módjáról, mikor kaphatja meg a vásárló a terméket. Esetleg területi hatályról, amikor a webáruház a szállítási költségek okán, vagy egyéb jogszabályi okokból csak bizonyos földrajzi vonatkozásban tud teljesíteni.

Elállási jog a webshopban

Az elállási jog

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a vásárló egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését.

Az elállási joggal kapcsolatban az ÁSZF-ben tájékoztatni kell a vásárlót:

 • Határidőkről, feltételekről, elállási nyilatkozatminta használatának lehetőségéről
 • Az elállási jog 8 napról 14 napra emelkedett. Viszont, ha a kereskedő nem tájékoztatja erről a vevőt a vásárlást megelőzően és megfelelő módon, úgy az elállás 12 hónapra hosszabbodik.
 • A vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell igazolnia a vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.
 • Ha a vásárló élni kíván az elállási jogával, akkor a termék visszaküldésének a költségét neki kell viselnie, ha erről megelőzően tájékoztatást kapott.
 • Arról, hogy a fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, amennyiben nem rendeltetésszerűen használta a terméket és abban kár keletkezett
 • A vételár visszatérítésének módjairól a vásárlóval kell megegyezni
 • A vásárló kibonthatja és ki is próbálhatja a megrendelt terméket, és ezt követően is élhet az elállási jogával, tehát nem lehet megkövetelni a bontatlan csomagolást, és az eredeti számlát. Ellenben a tartozékokat és a garancialevél meglétét igen.
 • Azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a vásárló elveszíti az elállási jogát.
 • Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog:
  • Kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén
  • Minőségét rövid ideig megőrző termék esetén
  • Higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok esetében, ha már kibontásra került a termék. (Bontatlan állapotban élhet a vásárló az elállás jogával).
  • Koncertjegy, belépő vásárlása esetén

Hibás termék

Kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a termék eladója a termék hibájáért felelősséggel tartozik. A szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó felelőssége független attól, hogy tudta-e, hogy hibás terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért.

 • A vevőt négyféle szavatossági jog illeti meg: a kijavítás, a kicserélés, az árleszállítás, a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás).
 • A költségek a webáruházat terhelik, kivétel ez alól, ha a vevő a karbantartási kötelezettséget elmulasztotta, és a webáruház tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 • Leértékelt, akciós termékekkel szemben is élhet a vevő minőségi kifogással, a termék azon részére vonatkozóan, amely nem volt hibás, vagy hibás volt, de erről a vevő nem tudott!
 • A kellékszavatosságra vonatkozó kötelező tájékoztatás a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató útján is megadható:
  • Milyen esetben élhet a vásárló a kellékszavatosság jogával?
  • Milyen jogok illetik meg a vásárlót kellékszavatossági igény alapján?
  • Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló kellékszavatossági igényét?
  • Kivel szemben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?
  • Milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?

Termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás

A termékszavatosság: a webshop által a fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy ha a javítás ésszerű határidőn belül nem lehetséges a terméket cserélje ki.

 • A termék akkor tekinthető hibásnak, ha a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által az adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • A termékszavatosságra vonatkozó kötelező tájékoztatás a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató útján is megadható
  • Milyen esetben élhet a vásárló a termékszavatosság jogával?
  • Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igény alapján?
  • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  • Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló termékszavatossági igényét? Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a vásárló a termékszavatossági igényét?
  • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól?

Jótállásra (garanciára) vonatkozó tájékoztatás

Általános szabály szerint 10.000 Ft feletti eladási ár esetén a kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek a kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát a jótállás idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.

 • A termék meghibásodása esetén az eladót terheli a bizonyítási kötelezettség, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.
 • A vásárlót a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetén megilleti a kijavítás, kicserélés, az árleszállítás és a vételár-visszatérítési igény.
 • A jótállásnak két fajtája van:
  • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
  • szerződéses jótállás, a felek megállapodásán alapszik
 • A jótállásra vonatkozó kötelező tájékoztatás a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató útján is megadható:
  • Milyen esetben élhet a jótállás jogával a vásárló?
  • Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján a vásárlót?
  • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállás kötelezettsége alól

Egyéb tájékoztatási kötelezettségeink az ÁSZF-ben

 • Az ÁSZF-ben ki kell térni, hogy a magyar nyelven létrejött szerződés írásba kötött szerződésnek minősül, amit az eladó iktat – célszerű az iktatás módját részletesen kifejteni: milyen adatokat, információkat, lényeges jellemzőket ment el az üzemeltető – és azt a létrejöttétől számított x időn belül megőrzi, így utólag is hozzáférhető lesz.
 • Biztosítanunk kell, hogy a felhasználók az ÁSZF-et ki tudják nyomtatni és le tudják tölteni (.pdf vagy .doc formátumban)
 • A szerződéskötés lehetséges nyelveiről is kell tájékoztatni a vásárlót.
 • Adatbeviteli hibák javításának a lehetőségeire is ki kell térni az ÁSZF-ben. Részletesen szükséges elmagyarázni, hogy a vásárló hogyan tudja még a vásárlás véglegesítése előtt az adatbeviteli hibát korrigálni, megváltoztatni a szállítási adatokat, fizetési feltételeket, a megvásárolt termékek darabszámát módosítani.
 • A visszaigazolásról, a megrendelés után visszaigazolást kell küldeni a megrendelés létrejöttéről, de legkésőbb 48 órán belül. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg kellő időben, úgy az igénybe vevő mentesül a szerződés kötelezettség alól
 • Ha van ilyen, a magatartási kódexről, amelynek az adott vállalkozás alávetette magát, s ha van ilyen, akkor ez elektronikus úton hol hozzáférhető.
 • Vállalkozás panaszkezelési módjáról, a peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezés lehetőségéről:
  • A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, pontosan megnevezve a vállalkozás székhelye szerinti illetékes békéltető testület nevét, székhelyének postai címét.
  • Az Európai Bizottság által életre hívott online vitarendezési platformra mutató linket kell elhelyezni.
 • Tájékoztatni kell a fogyasztót, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a másolatkérés módjára vonatkozólag is informálni kell a fogyasztót.

Kötelezően feltüntetendő termék adatok a webshopban

Mit kell a termékkel kapcsolatban feltüntetnünk?

Avagy „előzetes tájékoztatási kötelezettség a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban”

A termék nevét, lényeges tulajdonságait, technikai adatait magyar nyelven fel kell tüntetnünk.

Ha a termékről fotókat is közzéteszünk, nem árt felhívni a vásárló figyelmét arra, hogy a termékképek, csak illusztrációként szolgálnak, így azok eltérhetnek a valóságtól.

A termék árát vagy szolgáltatásaink díjait mindig úgy tüntessük fel, hogy az adóval növelt teljes összeg látszódjon.

Ha a pontos összeget előre nem lehet kiszámolni, akkor fel kell tüntetni azt a is, hogy további költségek merülhetnek fel (pl. fuvardíj, postaköltség). Ezzel kapcsolatban a legfontosabb elvek:

A pénznemet mindig meg kell adnunk, ez Magyarországon a Forint

Az eladási ár, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét. Nem elegendő a nettó ár + ÁFA ár megadása, ha az eladási ár eltér ettől.

Egységár feltüntetése: számos esetben kötelező a termék egységárát feltüntetni, hogy a vásárló könnyebben el tudjon igazodni a sokféle kiszerelés vonatkozásában:

 • A térfogatra értékesített termékeknél literenként (Ft/l), vagy ha ez a termék jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást- milliliterenként (Ft/ml), centiliterenként (Ft/cl), deciliterenként (Ft/dl), illetve köbméterenként (Ft/m3).
 • A tömegre értékesített termékeknél kilogrammonként (Ft/kg), vagy grammonként (Ft/g), dekagrammonként (Ft/dkg) vagy tonnánként (Ft/t).
 • A hosszúságra értékesített termékeknél méterenként (Ft/m) vagy milliméterenként (Ft/mm) vagy centiméterenként (Ft/cm).
 • A kizárólag darabra értékesített termékeknél darabonként (Ft/db).

Webáruház adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. értelmében:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a webáruháznak még az adatkezelés megkezdése előtt bejelentési kötelezettsége van. Azaz adatvédelmi nyilvántartási számot kell igényelnünk a https://www.naih.hu/bejelentkezes.html címen. Ez jelenleg ingyenes.

Adatvédelmi tájékoztatót is kell készítenünk, melyben előzetesen tájékoztatni kell a vásárlót, felhasználót az adatkezelésről, a webáruház adatkezelési szabályairól.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell:

–           az adatkezelés célja, jogalapja,
–           az adatkezelő adatai (neve, címe, székhelye, cégjegyzékszáma, bejegyző bíróság megnevezése, adószáma, elérhetősége,)
–           a kezelt adatok köre
–           az adatkezelés időtartama
–           a kezelt adatok tárolásának módja, adatkezelés biztonsága
–           az adatkezelés időtartama,
–           jogorvoslati lehetőségek.

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.